Διαφημίσεις

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ- ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Ψυχολογική  υποστήριξη – Συμβουλευτική σε ασθενείς και μέλη των οικογενειών τους.
Νοσηλευτική υποστήριξη - Συμβουλευτική σχετικά με τη διαχείριση σωματικών συμπτωμάτων, σε ασθενείς και φροντιστές.
 • Υποστήριξη και ενημέρωση σε ό,τι αφορά ζητήματα προνοιακών δικαιωμάτων ,παροχών κτλ. Διασύνδεση και παραπομπή με σχετικές υπηρεσίες.
 • Ενημέρωση εξυπηρετούμενων σχετικά  με τις κατάλληλες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες. Διασύνδεση και παραπομπή σε αυτές, όταν κρίνεται απαραίτητο .
 • Υποστήριξη ασθενών και φροντιστών μέσω συνεργασιών του συλλόγου με ιατρικές υπηρεσίες και επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στο νησί της Σκοπέλου.
 • Συνεργασία του «ΦΑΡΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» με ακτοπλοϊκές  εταιρείες στο πλαίσιο της κοινωνικής στήριξης ασθενών και φροντιστών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: