Διαφημίσεις

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ
Ο.Τ.Α.: ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΛΟΥ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ

Από τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 1158/98644/29-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΩ6ΞΟΡ10-ΝΨΣ) απόφαση τροποποιήθηκε η αριθ. 325/20498/10-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΚ9ΞΟΡ10-ΗΑΑ) απόφαση, με την οποία αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου, αποκλειστικά και μόνο ως προς το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Κατόπιν τούτου, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας που λήγει, για τους κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού, την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.: (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και για τον τρόπο υποβολής αντιρρήσεων παρέχονται στα παρακάτω Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.):

1. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Βόλου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Βόλου,
Ξενοφώντος 1 (3ος όροφος)
383 33 Βόλος
Τηλ. Επικοινωνίας: 24210 39163 & 24210 26271
e-mail: dasavol@apdthest.gov.gr

2. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Αλμυρού, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Αλμυρού,
Βασ. Παύλου 1 (ισόγειο)
371 00 Αλμυρός                  
Τηλ. Επικοινωνίας: 24220 21273
e-mail: dasalmy@apdthest.gov.gr

3. Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σκοπέλου, με έδρα τα γραφεία του Δασαρχείου Σκοπέλου, 
370 03 Σκόπελος (2ος όροφος)
Τηλ. Επικοινωνίας: 24240 22202
e-mail: dasaskop@apdthest.gov.gr 

Τα Σ.Υ.Α.Δ.Χ. λειτουργούν, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7:00 έως 15:00 (Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Βόλου και Αλμυρού) και 8:00 έως 16:00 (Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Σκοπέλου), καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων.             Η Προϊσταμένη
της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας

Ελένη Δημητρακοπούλου - Μπίλλιου
      Δασολόγος με Α΄ βαθμόΔεν υπάρχουν σχόλια: