Διαφημίσεις

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 28-4-2017 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Κατόπιν της 8761/9.12.2016 απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας με την οποία δόθηκε παράταση της κήρυξης του Δήμου Σκοπέλου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως την 23.6.2017 (πλημμύρες
22.9 και 23.9.2015), σε συνδυασμό με την με αρ. 24/16.1.2017 απόφαση κήρυξης  και την 137/8.2.2017 απόφαση   παράτασης κήρυξης
του εν λόγω δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας  του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας έως και 7.4.2017 (έντονες χιονοπτώσεις), η Υφυπουργός Οικονομικών υπέγραψε υπουργική απόφαση για:

α) παράταση της προθεσμίας καταβολής στις ΔΟΥ βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους ή την κύρια κατοικία τους στον Δήμο Σκοπέλου που λήγουν από την υπογραφή της υπουργικής απόφασης έως και την 28.4.2017. Για το ίδιο διάστημα και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών,

β) για την αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων ή ληξιπροθέσμων οφειλών των ανωτέρω προσώπων έως και την 28.4.2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: