Διαφημίσεις

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

<< Πάσχα του καλοκαιριού >>


                                                        Ἀπολυτίκιον  Ἦχος α’

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

                         ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: