Διαφημίσεις

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα εκδήλωσης

ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ – ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟΤόπος Εκδήλωσης: Rigas Hotel  - Χώρα Σκοπέλου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: Σάββατο 21 Μαρτίου 2015, Ώρα: 20.30

Διοργανωτής: “Spyrou Hotels & Companies”                                     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

·         Έναρξη εκδήλωσης 20.30

·         Καλωσόρισμα

·         Αναγγελία Συμμετεχόντων

·         Ενημέρωση για την Ημερήσια Διάταξη

·         Κλείσιμο Εκδήλωσης 22.30

                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

·         Γενική ενημέρωση-παρουσίαση για το υπό εξέταση έργο: Κος Γεώργιος            Μιχάλης

·         Παρουσίαση Marketing Προορισμού  και Σχεδιασμού Τουριστικής                   Πολιτικής: Dr. Δημήτρης  Κούτουλας

·         Παρουσίαση υλοποιημένου προγράμματος “Hiking in the Aegean                     Paradise” και μεταφορά τεχνογνωσίας: Herr Ortwin Widmann

·         Σύντομες τοποθετήσεις από θερμικούς παράγοντες και οποιονδήποτε               ενδιαφερόμενο.

·         Τμηματοποίηση έργου:

1.       Εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης.

2.       Προσδιορισμός των μονοπατιών και καλτεριμιών που θα αξιοποιηθούν.

3.       Ιστορία μονοπατιών, καλτεριμιών, βιοποικιλότητα, τοπωνύμια.

4.       Καθαρισμός, σήμανση, ανάδειξη μονοπατιών.

5.       Κατάρτιση φακέλου Πρότασης και Υλοποίησης Έργου – κατάθεση
         στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

6.       Δημιουργία εντύπου σε 2 γλώσσες.

7.       Ανάρτηση υλικού στο διαδίκτυο.

8.       Δημιουργία ιστοσελίδας.

·         Δημιουργία ομάδων εργασίας.

·         Χρονοδιαγράμματα

·         Αναζήτηση πόρων, χορηγιών και επιδοτήσεων για σήμανση, χάρτες,               έντυπα, ιστοσελίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: