Διαφημίσεις

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Ἕνας ἱστορικός, ἀλλὰ λησμονημένος Σκοπελίτικος Σύλλογος στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰ:

 Ὁ Γυμναστικὸς Σύλλογος Σκοπέλου

Ὁ καλὸς φίλος κ.  Κων. Σπ. Τσιώλης, Ἰατρὸς καὶ ἱστροριοδίφης, εἶχε τὴν εὐγένεια νὰ μοῦ ἀποστείλλει τὸ παρακάτω ἀπόκομμα τῆς παλαιᾶς ἐφημερίδος «ΕΜΠΡΟΣ», τοῦ ἔτους 1902.
Ἐκεῖ, λοιπόν, καὶ συγκεκριμένα στὸ φ. τῆς 23ης  Μαΐου τοῦ ἔτους αὐτοῦ,  δημοσιεύτηκε μιὰ ἀνταπόκρισις ἀπὸ τὴ Σκόπελο, ἡ ὁποία καὶ ἀναφέρει τὰ ἑξῆς:


« Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟΝ. ( Ἰδιάιτερον τηλεγράφημα τοῦ «Ἐμπρός»).

Σκόπελος, 23 Μαΐου [1902]-Οἱ γυμναστικοὶ καὶ ἀθλητικοὶ ἀγῶνες τοῦ Γυμναστικοῦ Συλλόγους Σκοπέλου ἐστέφθησαν ὑπὸ ἐκτάκτου λαμπ΄ροτητος καὶ ἐπιτυχίας. Εἰς τὰ λμβοδρομίας ἐνίκησεν ἡ λέμβος τοῦ Γεωργιάδου. Νικητὴς τοῦ Ἀγνωτείου δρόμου ὁ Νικολ. Ραυτόγλου. Ἡ πόλις πανηγυρίζει μεθ᾿ ὁλοκλήρου τῆς Ἐπαρχίας τὴν ἐπιτυχίαν τῶν ἀγώνων».Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μέχρι σήμερα,  κανεὶς δὲν ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ὕπαρξη καὶ δραστηριότητα τοῦ Γυμναστικοῦ Συλλόγου τῆς Σκοπέλου. Κι ὠς φαίνεται, πρέπει νὰ ὑπῆρξε δραστήριος Σύλλογος μὲ ἐπιτυχεῖς ἐκδηλώσεις, ὅπως αὐτὴ ποὺ παρουσίασε ἡ ἐφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ».
Τὸ βασανιστικό, ὡστόσο,  ἐρώτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν κάθε συνειδητὸ Σκοπελίτη ἐρευνητὴ εἶναι τὸ ἑξῆς: Ἀλήθεια, μήπως εἶναι καιρὸς νὰ ἀνοίξουν παλιὰ καὶ λησμονημένα συρτάρια, ὥστε νὰ κοιταχτοῦν καλύτερα καὶ νὰ ἐρευνηθεῖ μὲ προσοχὴ τὸ περιέχομένο τους; Ποιὸς ξέρει, ἴσως νὰ σώζονται εἰδήσεις ἄγνωστες γιὰ τὸν Πολιτισμὸ τῆς Σκοπέλου καὶ τὶς εὐγενεῖς δραστηριότητες τῶν προγόνων μας.
Γιατὶ δὲν ἀξίζει αὐτὸ τὸ νησί - καὶ μιλῶ γιὰ ὁλόκληρο τὸ νησί μας κι ὄχι μοναχα γιὰ τὴ Χώρα - νὰ συρικνώνει τὴν πολιτιστική του μαρτυρία μονάχα σὲ χοροὺς καὶ θερινές, γαστρονομικὲς ἐκδηλώσεις. Ἔχει Ἱστορία καὶ Παράδοση ἰκανότατη καὶ πέρα γιὰ πέρα φωτεινή.
Γιὰ τὴν ἱστορία ἀναφέρω πὼς ὁ νικητὴς στὸν δρόμο πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀγνῶντος, ὁ Νικ. Ραυτόγλου εἶναι συγγενὴς τῆς μοναχῆς Σαλώμης, κατὰ κόαμον Σοφίας Ραυτόγλου, ποὺ μόνασε στὸ Κοτρωνάκι.


π.κ. ν. κ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: