Διαφημίσεις

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Ρύθμιση οφειλών έως 36 δόσεις / ΔΕΥΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Με την απόφαση 36/2017 του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σκοπέλου δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως και 36 δόσεις.Το πλήρες κείμενο της απόφασης είναι αναρτημένο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:
ΨΚΑΦΟΡΑ3-Κ1Μ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου.

Αιτήσεις διακανονισμού οφειλών θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Αυγούστου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Εμμ. Γαρουφαλή:  24240 22216,  Fax 24240 23246,  peldeyas@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: