Διαφημίσεις

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Αίγα (Γίδα) Σκοπέλου / Μία ξεχωριστή φυλή με ποιότητα

Στις εντόπιες Ελληνικές φυλές αίγας (γίδα) περιλαμβάνεται και η φυλή Σκοπέλου η οποία όμως σε σύγκριση με τον υπόλοιπο εντόπιο πληθυσμό αιγών παρουσιάζει μεγαλύτερες αποδόσεις. Η μέση ετήσια γαλακτοπαραγωγή της γίδας Σκοπέλου εκτιμάται σε 300 κιλά γάλα, ενώ υπάρχουν άτομα τα οποία παράγουν περισσότερο από 600 κιλά.

Το γάλα της χαρακτηρίζεται για την υψηλή λιποπεριεκτικότητα, 5-6,5% και τα άλλα θρεπτικά συστατικά, όταν μάλιστα συγκριθεί με το γάλα βελτιωμένων φυλών. Ο δείκτης πολυδυμίας της φυλής εκτιμάται στο 1,4-1,5 περίπου ενώ η ποιότητα του κρέατος των εριφίων θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή.

Τα γίδια της φυλής Σκοπέλου είναι επίσης ζώα μικρόσωμα, λιτοδίαιτα, με καλό χαρακτήρα και πολύ καλά προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής που ζουν. Οι έντονοι χρωματισμοί που έχουν, ερυθροφαιά, μαυροφαιά, με κηλίδες ή όχι και το λείο τρίχωμα τους δίνουν στο σύνολο του κοπαδιού μια θαυμάσια εμφάνιση. Εκτρέφονται στις Βόρειες Σποράδες και ο πληθυσμός τους υπολογίζεται σε 8.000 κατσίκες περίπου. Συνήθως εκτρέφονται σε μικρά ποίμνια των 50 ατόμων και βόσκουν ελεύθερα σε θαμνώδεις εκτάσεις χωρίς να τους χορηγείται, τις περισσότερες φορές συμπληρωματική τροφή.Δεν υπάρχουν σχόλια: