Διαφημίσεις

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ενισχύονται με γιατρούς τα νησιά των Β.Σποράδων

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, αποφασίστηκε η τοποθέτηση 15 γιατρών στη Μαγνησία, υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την εκπλήρωση της 12μηνης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή την συμπλήρωση αυτής. Πρόκειται για γιατρούς που θα στελεχώσουν Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Σε Σκόπελο,Σκιάθο και Αλόννησο θα τοποθετηθούν: μία γιατρός στο Κ.Υ. Σκοπέλου, μία στο Π.Ι. Γλώσσας,ένας γιατρός στο Π.Ι. Αλοννήσου και τέλος μία γιατρός στο Κ.Υ. Σκιάθου.

Η Υπηρεσία, που ορίζεται από την απόφαση, αρμόδια για την ορκωμοσία και ανάληψης υπηρεσίας του ιατρού, οφείλει να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας (Τμήμα Ιατρών Υπόχρεων και επί Θητεία υπηρεσίας υπαίθρου) για την ανάληψη ή μη του ιατρού. Ο ιατρός, προκειμένου να ορκιστεί και να αναλάβει υπηρεσία, υποχρεούται, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία, να προσκομίσει μεταξύ άλλων τη βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, καθώς και το αντίγραφο της αίτησης παραίτησης του ή της απόφασης απόλυσής του από θέση του Δημοσίου που τυχόν κατέχει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: