Διαφημίσεις

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Γιὰ νὰ θυμόμαστε...

Ἀγωνιστὲς ἀπὸ τὴ Γλώσσα στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1821

                                          Ποῦ εἶναι τὰ ρόδα; φέρετε
                                            στεφάνους ἀμαράντους·
                                          τὴν λύραν δότε· ὑμνήσατε·
                                                  ὁ φοβερὸς ἐχθρὸς
                                                       ἔγινε φίλος. 
                                                                                              ( Ἀνδρέας Κάλβος )

Ἴσως καὶ φέτος νὰ μὴν ἀκουστοῦν στοὺς πανηγυρικοὺς τῆς ἡμέρας τῆς 25ης Μαρτίου τὰ ὀνόματα τῶν Ἡρώων, ἐκείνων ποὺ συνέδραμαν στὸν Ἀγώνα.  Καὶ κάθε χρόνο, τέτοια μέρα,  οἱ ἔντιμες σκιές τους σκύβουν ἀπὸ ψηλὰ καὶ ἀγναντεύουν τὸν τόπο καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους μὲ συμπόνια καὶ ἀδιάψευστη ἔγνοια.
 Ὡστόσο σήμερα ποὺ τιμοῦμε τὸ 21 καὶ τοῦ Ἀγῶνες τῶν προγόνων μας, Ἀγῶνες γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία, στεκόμαστε μὲ ἱερὸ δέος ἀπέναντι στὶς Μορφὲς ἐκείνων τῶν Ἡρώων ποὺ  στεφάνωσαν μὲ τὸ λιτὸ δάφνινο στεφάνι τὴ μικρή τους πατρίδα. Τὴ Γλώσσα. 
Τοῦ θείου Εὐαγγελισμοῦ σήμερα. Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ μνήμη ἡ ἱερὴ τοῦ Ἀγώνα τοῦ 21, ποὺ ἔρχεται νὰ θυμίσει ἄλλη μιὰ φορὰ ὅτι, «τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγὸν δὲν ὑπομένει». 
Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ νὰ θυμίσει τὸ χρέος μας: τὸ νὰ ξεφυλλίσουμε τὸ τετράδιο τῆς Ἱστορίας καὶ νὰ ξαναδοῦμε τὰ Πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ ἀγωνίστηκαν τότε, ὥστε νὰ είμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τούτη τὴν πἀντιμη ὥρα καὶ μέρα σκύβουμε πάνω στὰ τεφτέρια τὰ ἀλησμόνητα τῆς Ἱστορίας καὶ ἀντιγράφουμε τὰ Ὀνόματα τῶν Ἀγωνιστῶν ἀπὸ τὸ χωριὸ αὐτό, ποὺ στάθηκαν ὄρθιοι και ἄγρυπνοι στὸ κἀλεσμα τῆς Πατρίδος γιὰ Πίστη καὶ Ἐλευθερία.
 Κι εύτυχῶς ποῦ ὑπάρχουν τὰ ἀδιάψευστα Ἀρχεῖα τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 21 στὰ ὁποῖα καὶ ἔχουν γραφεῖ μὲ χρυσᾶ γράμματα τὰ παρακάτω Ὀνόματα τῶν Γλωσσιωτῶν Ἀγωνιστῶν, ἀξιοποιώντας τὸ Προσκλητήριο τοῦτο μὲ τὴν πρέπουσα Ἱστορικὴ Μνήμη.

      1.  Μανώλης Ἀθανασίου ἤ  Καραμανώλης,  Ὑπαξιωματικός 
      2.  Νικόλαος Ἀθανασίου,  Ὑπαξιωματικός
      3.  Βαρσαμὴς Διπλάρης,  Ναύτης
      4.  Νικόλαος Κλωνής,  Στρατιώτης
      5.  Σταμάτης Γ. Μπερδάνης,  Πυρπολητής, πυροβολητής
      6.  Ἀναστάσιος Β. Σκοτίδας,  Στρατιώτης
      7.  Γεώργιος Α. Σταματίου ἤ Καραγεῶργος, Πυρπολητής,πυροβολητής
      8.  Κων/νος Γ. Σταματίου,  Στρατιώτης
      9.  Ἰωάννης Εὐαγγελινάρας,  Ὑποπλοίαρχος.
             (Πηγή: Ίω. Ν. Φραγκούλας, Ἀγωνισταί τοῦ 1821 ἐκ τῆς νήσου Σκοπέλου) 

Καὶ νὰ σκεθτεῖ κανεὶς πὼς τότε, τὸν καιρὸ τοῦ Ἀγώνα, ἡ Γλώσσα εἶχε γύρω στὰ ὀγδόντα σπίτια, τὰ ὁποῖα ἁπλώνονταν καὶ στοὺς δύο Μαχαλάδες της:
Τὸν Πάνω, ὅπου καὶ τὸ σημερινὸ χωριὸ καὶ τὸν Κάτω, ὅπου σήμερα βρίσκεται τὸ Ἀθέατον ἤ ὁ Μαχαλᾶς. 
Μὲ σεβασμὸ στεκόμαστε μπροστὰ στὶς Ἱερές τους σκιές, καὶ τοὺς εὐγνωμονοῦμε.
Τὶ ἄλλο, δηλαδή,  νὰ τοὺς προσφέρουμε; 


 π. Κων. Ν. Καλλιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: