Διαφημίσεις

Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

O Aκάθιστος Ύμνος στη Γλώσσα


<< Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη, 
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω• 
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς, 
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι• 
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, 
λαβόντα δούλου μορφήν, 
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι•
   Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.>>
       
 Όπως κάθε χρόνο,έτσι και φέτος η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου  τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Αμέσως μετά, ακολούθησε η λιτάνευση της θαυματουργής Εικόνας, στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης.
                                                        Και του χρόνου! 

Δεν υπάρχουν σχόλια: