Διαφημίσεις

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Οι είκοσι ένα αιρετοί της νέας δημοτικής αρχής 2014 – 2019 στον Δήμο Σκοπέλου

Όπως έχουμε ήδη τοποθετηθεί σχετικά, το δημαρχοκεντρικό μοντέλο αυτοδιοίκησης, με αιρετούς – στρατιωτάκια που κινούνται κάτω από τις εντολές ενός δημάρχου – στρατηγού, εκτός από χρεωκοπημένο είναι και επικίνδυνο.


Θεωρούμε ότι προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής, που θα αναδειχθεί από τις εκλογές του Μαΐου 2014, είναι η αναβάθμιση του ρόλου του δημοτικού συμβουλίου και των συμβουλίων των τριών κοινοτήτων, με αξιοκρατική κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλους ανεξαιρέτως τους αιρετούς, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα από τρέχοντα ζητήματα και ανάγκες, καθώς και συγκεκριμένα φλέγοντα προβλήματα, που το καθένα θα απαιτεί τη δική του εξειδικευμένη λύση, εδώ και τώρα.

Για να λειτουργήσει ομαλά η νέα δημοτική αρχή, από τους δεκατρείς εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης θα χρειαστούν τουλάχιστον: δύο αντιδήμαρχοι, ένας πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, ένας πρόεδρος και ένας αντιπρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, ένας πρόεδρος και ένας αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, ένας πρόεδρος και ένας αντιπρόεδρος του λιμενικού ταμείου, ένας πρόεδρος του γραφείου εθελοντών, καθώς και ένας πρόεδρος για κάθε σχολική επιτροπή (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Επιπροσθέτως θα υπάρχουν έξι αιρετά μέλη για να λειτουργήσουν τις δημοτικές κοινότητες και δύο αιρετά μέλη για την τοπική.
Συνολικά δηλαδή, η νέα δημοτική αρχή (συμπολίτευση) θα απαρτίζεται από είκοσι ένα αιρετούς, πέραν του δημάρχου.

Θα πρέπει όμως να υπάρξει και ένας ικανοποιητικός αριθμός επιλαχόντων, για την πρόβλεψη απρόοπτων καταστάσεων, μιας και η νέα δημοτική θητεία θα είναι πενταετής και είναι πολύ πιθανόν να συμβούν αποχωρήσεις, παραιτήσεις κλπ στο μακρύ αυτό χρονικό διάστημα.
Σημαντικό επίσης είναι το πλήθος υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του δήμου, που για την ομαλή τους λειτουργία απαιτείται να οριστούν υπεύθυνοι αιρετοί, όπως: τα τρία Μουσεία, οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις, η Βοήθεια στο Σπίτι, το ΚΑΠΗ, οι δύο Παιδικοί Σταθμοί, οι δύο Βιβλιοθήκες, το Δημοτικό Καφενείο, Διάφορες Εκδηλώσεις κλπ.

Στο πλαίσιο ενός αντι-δημαρχοκεντρικού μοντέλου διοίκησης, τα παραπάνω μέλη θα πρέπει να οριστούν μέσα από μια συλλογική διαδικασία, αξιοκρατικά, με ρεαλιστική κατανομή των αρμοδιοτήτων και όχι ως είθισται με προσωπική επιλογή (!) του δημάρχου – στρατηγού.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος πιστεύουμε πως, με τη σύνθεση ενός ψηφοδελτίου αποτελούμενου από υπευθύνους και σοβαρούς συμπολίτες μας, κατοίκους και των τριών κοινοτήτων της Σκοπέλου, με ιδέες, προτάσεις, αιτήματα, διεκδικήσεις και συλλογικές δράσεις, θα μπορέσουμε να δώσουμε νόημα στην πραγματική αυτοδιοίκηση.

                                             ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΕΚΚΑ
                                     Υποψήφια Δήμαρχος Σκοπέλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: